ΞΥΛΟΦΑΓΑ ΕΝΤΟΜΑ

Τα ξυλοφάγα έντομα είναι τα έντομα που τρέφονται από το ξύλο. Υπάρχουν διάφορα είδη ξυλοφάγων:

-          Είδη που προσβάλλουν το ξύλο των δένδρων σε εξωτερικούς χώρους (δάση, αγρούς)

-          Είδη που προσβάλλουν το ξύλο των κατοικημένων χώρων (προσβολή σε ξύλινα σπίτια κτλ )

  Επίσης ανάλογα με το είδος του ξύλου αν είναι σκληρό ή μαλακό μπορούμε να καταλάβουμε το είδος του ξυλοφάγου που μας απασχολεί. Οι κυριότερες Τάξεις ξυλοφάγων εντόμων είναι τα Κολεόπτερα (σαράκια), τα Υμενόπτερα και τα Ισόπτερα (τερμίτες).

Στα κολεόπτερα διακρίνεται έντονα ο σκληρός εξωσκελετός και τα εμπρόσθια πτερύγια (έλυτρα) που καλύπτουν όλο το σώμα του εντόμου. Ένας μεγάλος αριθμός ξυλοφάγων σε κατοικημένους χώρους ανήκει στα Κολεόπτερα και κυρίως στις 2 μεγάλες οικογένειες Anobiidaeκαι Bostrychidae.

Στην τάξη των Υμενόπτερων έχουμε τις «ξυλοφάγες σφήκες». Είναι έντομα τα οποία με την πρώτη ματιά μοιάζουν με σφήκες στο χρώμα και το μέγεθος αλλά διαφέρουν αρκετά στην μορφολογία τους. Η πιο γνωστή οικογένεια ξυλοφάγων «σφηκών» είναι η Siricidae

Στην Τάξη των Ισόπτερων έχουμε μια πολλή σημαντική κατηγορία ξυλοφάγων εντόμων που συγκαταλέγεται απο τα πιο παλιά έντομα στην φύση και είναι οι τερμίτες. Τα έντομα αυτά μαζί με τα κολεόπτερα αποτελούν τους κυριότερους ζωικούς εχθρούς του ξύλου.

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ

Το κτίριο πρέπει να είναι ‘’αφιλόξενο’’ μέρος για τα έντομα

      Το κτίριο μπορεί να προστατευθεί από την ‘’εισβολή’’ των εντόμων με μια σειρά πολύ απλών παρεμβάσεων

      Εκτός από την ‘’εισβολή‘’, το κτίριο μπορεί να προστατευθεί και από την παραμονή των εντόμων στο εξωτερικό του

      Μόνο η συχνή παρακολούθηση και ο έγκαιρος εντοπισμός των εντόμων και του αρχικού σταδίου της προσβολής μπορεί να μας οδηγήσει σε ασφαλή καταπολέμηση χωρίς μεγάλη προσπάθεια και κόστος.